Kontaktné informácie

Adresa

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava


Kontakty:

doc. Ing. Denisa Čiderová, PhD., M. A.
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
Ekonomická univerzita v Bratislave
E-mail: denisa.ciderova@euba.sk
Miestnosť: E3.23
Tel. č.: +421 2 6729 5373


Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium
Ekonomická univerzita v Bratislave
E-mail: ovads@euba.sk
Miestnosť: E3.27
Tel. č.: + 421 2 6729 5377

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS - 2013-2017, Ekonomická univerzita v Bratislave