Všeobecné informácie o NCEGS

Spolupráca

NCEGŠ nadväzuje kontakty medzi Slovenskom a európskymi a globálnymi inštitúciami s podobnými záujmami. Centrum sa zapája do partnerskej siete s cieľom uplatniť interdisciplinaritu prístupov a difúziu inovácie prostredníctvom domácich a zahraničných kooperačných sietí. Priestor na spoluprácu vidíme s novovzniknutým Európskym inovačným a technologickým inštitútom v Budapešti. Rovnako budeme stimulovať poznatkovo orientované služby. V roku 2009 Centrum rieši problémy kreativity a invencie u malých a stredných aktivít, invenčno-kreatívny priestor Slovenska v regionálnej a urbanistickej štruktúre Európy či vzťah monetárnej politiky k podpore inovácie a kreativity.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017