Všeobecné informácie o NCEGS

História

Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky vzniklo 1. januára 2009 na základe Programového vyhlásenia vlády SR z augusta 2006.Centrum bolo zriadené Ministerstvom školstva SR pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Leitmotívom jeho vytvorenia je prispieť prostredníctvom výskumu, šírenia informácií a budovania siete kontaktov k dynamickému a trvalo-udržateľnému rozvoju Slovenska a jeho regiónov v kontexte ideí na globálnej a európskej úrovni.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017