Publikácie

Diskusia za okrúhlym stolom

5. októbra 2009 NCEGŠ organizovalo okrúhly expertný stôl v rámci konferencie Ekonomickej univerzity „Slovensko a hospodárska kríza“.

logo ekonomická univerzita Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Národné centrum európskych a globálnych štúdií SR
© NCEGS, 2013-2017